1. Anasayfa
  2. Dualar

Kavgalı Eşler İçin Okunacak Dua

Kavgalı Eşler İçin Okunacak Dua
Kavgalı Eşler İçin Okunacak Dua

Kavgalı eşler için okunacak dua nasıl okunur, etkili midir gibi konular araları soğuk olan, küs olan çiftler tarafından merak edilerek araştırılır. Barışma içerikli dualar hayır ve selamet içeren, olumlu ve iyi niyetli dualardır.

Dualar evrende olan ve kişilere etki eden enerjilere yön veren güçlere sahiptir. Duaların bilinçli olarak okunması, farklı güçler ve etkiler eklenmesi oluşturulan özel enerjilerin kişilere etki etmesini sağlar.

Allah katında temiz kalple, iyi niyetle ve içtenlikle okunan dualar kabul olur. Medyum Rahime Hoca niyet edilen duaların kabul edilmesi ve kişilerin isteklerinin gerçekleşmesi için ilimlerin, derin kutsi ve manevi güçlerinden, evrenin sırlarıyla var olan varlıkların ve tılsımların gizemlerinden destek alır.

Medyum hoca dilenen her duanın en kısa sürede kişiye hayırlı olacak şekilde kabul edilmesine vesile olur.

Kavgalı Eşler İçin Okunacak Dua Nedir?

Kavgalı eşler için okunacak dua nedir, insanın temiz ve içten niyetlerle kalbinden ve aklından geçirdiği olumlu düşünceler, Kur’an-ı Kerim‘de yer alan ayetler ve Allah’a hamd ve şükür içeren dualarla birleştiğinde olumlu enerjilere dönüşerek kabul olur. Allah’ın 99 isminin yer aldı Esmalar okunarak niyet pekiştirilir.

Barışma dualarının kesin olarak kabul olması ve kişilere etki edecek güçlerle enerjilere yüklenmesi için evrenin sırlarından ve gizemlerinden yararlanılır.

Yazı Arası Banner

Bu gizemler bilinçli ve uzman medyumlar tarafından doğru bir şekilde yönlendirilerek kişilerin düşüncelerine hükmedecek kudrete sahip olur. Kişi niyete göre düşünmeye başlar ve hareket eder.

Kavgalı Eşler İçin Okunacak Dua Belirtileri Nedir?

Kavgalı eşler için okunacak dua belirtileri nedir kişilere nasıl etki eder dua okuması yaptırmak isteyen birçok kişi tarafından merak edilen konulardır.

Barışma duaları kişilere etki edecek güçlerle donatılmış enerjiler oluşturularak kişilere kısa sürede etki edecek kudrete sahip olur.

Kişilerde en çok görülen bariz belirtileri:

  • Dua okuması tamamlanan kişinin kırgınlık ve küslük duygusu hafifler.
  • Olaylara farklı bir bakış açısıyla bakmaya başlar.
  • Daha objektif olarak her tarafın hataları olabileceği düşüncesi hasıl olur.
  • Kişiye karşı olumsuz düşünceleri son bulur.
  • Konuşmak, anlaşmak ve barışmak isteği ağır basar.
  • Dargın, küs ve kavgalı olan kişi barışmak için her yolu dener.

Kavgalı Eşler İçin Okunacak Dua Ne İşe Yarar?

Kavgalı eşler için okunacak dua ne işe yarar konusu en geniş kapsamlı açılamalara sahip olan bir konudur. İçtenlikle dilenen duaların ulaşamayacağı sonuç yoktur.

Gerekli uygulama, ritüel ve şartlar sağlanarak okunan dualar istenen her olayın gerçekleşmesine aracı olur. Niyet edilen her istek içten dilenen bir arzu, kalpten dilenen bir ah Allah katında yerini bulur.

Duaların kabul olması için ilmi bilgiden, özel dualardan ve evreni oluşturan gizemli güçlerden yardım alınır.

Bütün veriler doğru olarak birleştiğinde niyet edilen dilekler dualarla kabul olur. Küsler barışır, ayrılanlar kavuşur, terk eden eşler geri döner. Dualar kişileri yöneten enerjilere direkt etki eden kuvvetli güçlere sahiptir.

Kavgalı Eşler İçin Okunacak Dua Nasıl Okunur?

Kavgalı eşler için okunacak dua nasıl okunur hangi ritüeller gerçekleştirilir, hangi ayetlerin ve hangi sıralama ile okunması gerektiği gibi usul ve yöntemler medyum hoca tarafından belirlenir. Kişilerin analizlerinin çıkarılması için öncelikle kişilere özel bakım çalışması yapılır.

Bakım çalışmasında kişilerin aldığı enerjiler, kişileri yöneten etkiler, düşünce ve iradesini oluşturan temel inanış ve yapısal sistemler incelenir ve uygun olan yöntem belirlenir.

Medyum hoca öncelikle kişilere dua okuyarak barışma enerjilerini oluşturur. Enerjilere dualar okundukça güçlü etkiler yüklenir ve kişilere etki etmesi için bilinçaltlarına yönlendirilir.

Kişinin iradesi ve düşünce yapısı bu enerjilerle yeniden şekillenir ve niyete uygun olarak hareket eder. Kısa sürede küs ve dargın olan ilişki, barışma ve sevgiyle sonuçlanır.

Yazı Sonu Banner

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir