1. Anasayfa
  2. Ritüeller

Harut ve Marut

Harut ve Marut kimdir? Harut ile marut ne manaya gelir? Harut ve Marut ne yaptılar? Harut ve Marut hikayesi nedir? Harut ve Marut neden cezalandırıldılar? Harut ve Marut büyüleri nedir ve nasıl uygulanır? Medyum Rahime Hoca sizler için Harut ve Marut'u açıklıyor.

Harut ve Marut
Harut ve Marut

Harut ve Marut Kuran’da ismi geçen iki melektir. Hikayeleri İslam aleminde önemli bir yere sahiptir. Bakara suresi 102 ve 103. Ayetlerde Hz. Süleyman’a atılan iftiralar, bu hikâye üzerinden anlatılmaktadır. Hikâyenin nasıl olduğu ve daha birçok konuya yazımız üzerinden rahatlıkla ulaşmanız söz konusudur. Kıssa, divan edebiyatı şairlerini de son derece etkilemiştir. Medyum Rahime Hanım’da sizlere bu konuda önemli bilgiler aktarır.

Kuran-ı Kerim’de isimleri geçen Harut ve Marut, insanlara sihir öğreten 2 melek olarak bilinmektedir. Sadece İslami kaynaklarda değil, diğer kaynaklarda da karşımıza çıkar. Zerdüştlük, Yahudi, Hinduizm ve Hristiyanlık kaynaklarında da önemli bilgiler yer alıyor. Tüm bu bilgiler ışığında doğru karar vermenin önemi de çok fazladır.

Kuran’da bahsi ifade edilen ayette Harut ve Marut’un Babil’de olduğu ifade edilir. Günah olduğunu ifade ederek, insanlara uyarıda bulunduktan sonra sihir öğrettikleri ifade edilir. Harut ve Marut hakkında çok fazla ayrıntı yoktur. Tefsir ve tarih kitaplarında İsrailiyat ismi verilen bazı ayrıntılar da vardır. Aynı zamanda Yahudilerin sihir ile uğraştıkları ifade edilir.

Harut ve Marut, edebiyatımızı da yakından etkiler. Klasik edebiyatımızda İslami referanslar kendilerine geniş yer bulmuştur. Harut ve Marut kıssası da Divan edebiyatında son derece önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında şairler İsrailiyat rivayetine dayanır. Divan edebiyatının çok büyük bir bölümünde Harut ve Marut büyü ile ilişkilendirilmiştir. Şiirlerde eğer büyü konusu geçerse muhakkak isimleri geçer.

Divan şiirinde sihir ve büyünün çıkış noktası olarak gösterilmişlerdir. Şiirleri öğrenmek için sitemize erişim kurmanız ve sonrasında gerekli olan araştırmaları yapmanız yeterli olacaktır.

Harut ve Marut Kimdir?

Harut ve Marut kimdir sorusu en fazla merak edilen konular arasında yer almaktadır. İki melek olan Harut ve Marut hakkında internette yer alan bilgiler son derece fazladır. Bunlar arasında güvenilir ve doğru olduğu düşünülen kaynakları kullanmak gerekiyor.

Yazı Arası Banner

Melekler sadece Allah’ın kendilerine verdikleri emirleri yerine getiriler. Allah’a itaat etme gibi görevleri vardır. Emirleri yerine getirme herhangi bir görevleri yoktur. Bunun yanında herhangi tutkuları, güdüleri olmaz.

Allah, Harut ve Marut’u Babil’e göndermiştir. İnsanlara sihir öğretmeleri için gönderilen bu iki melek, vazifelerini yerine getirirdiler. Yaygın bir inanış ise, iki meleğin bir kadına aşık olduğu yönündedir. Kadın da onları kötü yola sevk etti. Kısacası iki melek Allah’a isyan etmiştir ve ahiret gününü beklemektedir.

Medyum Rahime Hoca ile yaptığınız görüşmelerde bu tarz hikayeleri öğrenmeniz söz konusu oluyor. Harut ve Marut’un asıl görevi isteyen kişilere büyü öğretmek olarak biliniyor. Ama bunu yaparken aynı zamanda büyü öğrettikleri kişilere bunun cezasının cehennem olduğunu da ifade ederlerdi.

Harut ve Marut Ne Yaptılar?

Harut ve Marut sihir öğrettikleri kişilere biz sizi denemek için gönderildik, sihir yaparsanız kafir olursunuz derdi. Çok sayıda büyü olması ve bunların işe yarar nitelikte olması insanların kafasına karışmasına neden olabilir. Birçok kötü niyetli kişi sadece kendi çıkarları için büyü ve benzeri uygulamaları yaparlar. Sonrasında ise istenmeyen durumların ortaya çıkması söz konusu olur.

Büyü dediğimiz zaman akıllara gelen ilk isim Harut ve Marut’tur. İki zat açık bir şekilde Kuran-ı Kerim’de büyü yaptıkları ifade edilen meleklerdir. Kuran’da iki zatın da açık bir şekilde melek olduğu ve büyü yaptıkları ifade edilir. Yeterince ilim sahibi olmayan kişiler ise bunu hatalı olarak yorumlar. Bu da bilgi kirliliğine neden olur. Bu yazımızda sizler için bilgi kirliliğine son verecek içerikleri sunacağız.

Harut ve Marut hakkında analiz yapmak, onları tanıma noktasında çok daha etkili sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. Bu konu hakkında insanların merak ettiği birtakım sorular vardır. Medyum Rahime Hoca detaylı analizleri ile dikkat çeker. Sizler için hazırladığımız metinler üzerinden konu hakkında bilgilendirici söylemler bulmanız mümkündür.

Harut ve Marut ile alakalı olarak en fazla bilinen yanlış sadece İslami kaynaklarda geçtiği ile alakalıdır. Büyük dinlerin neredeyse tamamında ortak bir motif olarak geçer. Hristiyan, Yahudi ve Zerdüşt gibi İslam öncesi inançlarda da adı geçmektedir. Fakat İslam’da tanımı ve bakış açısı diğer dinlere oranla çok daha kapsamlıdır. Bu anlamda onları İslami kaynaklar üzerinden tanımak daha kolaydır.

Harut ve Marut, Allah tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir. İki zat büyüye karşı büyük ilgiye sahiptir. Bu ilmi öğrenmek isteyen kişileri de net bir dil ile uyarırlar. Bu ilmin Allah katında yasak olduğunu ve vebalinin çok büyük olduğunu ifade ederler. Büyü ve sihir kişiyi imtihan etmek adına öğretilir. Buna rağmen öğrenmek isteyen varsa işte bu o kişinin sorunudur.

İnsanlar bu uyarıyı duymalarına karşın ikazı dikkate almaz ve büyü öğrenmek ister. İki zat da bu nedenle büyü öğretirlerdir. Meleklerin görevi Allah’ın emirlerini harfiyen yerine getirmektir. İyi ve kötüyü ayırt etme noktasında da yardımcı olurlardı.

Harut ve Marut ne yaptılar, eski zaman diliminden beri sorulan önemli bir sorudur. Bu konuda medyum hocaların da araştırmaları devam eder. En iyi sonuca ulaşmak için siz de bizi takip edin

Harut ve Marut Hikayesi

Harut ve Marut hikayesi hakkında bilgi almak isteyen kişiler ilk aşamada doğru olan kaynakları kullanmak zorundadır. Bu sayede tam olarak bilgi almak ve bunun üzerine yorum yapmak söz konusu olur. Bu iki zat üzerinde İslam dinine göre büyünün önemini anlamak daha basit olmaktadır. Medyum hocalar, bu nedenle kaynaklara önem verir ve bu doğrultuda hareket ederler. Gerçek bir medyum hocanın bilgi taraması yapması ve bu şekilde hareket etmesi gerekiyor.

İnternet ortamında yer alan din ve büyü ile alakalı bilgilerin büyük bir kısmı gerçeği yansıtmaz. Gerçeği yansıtan bilgilere bakmanız halinde sorunu net bir şekilde görmek mümkün olacaktır.  Gerçek kaynakları bulmak için de yapılması gereken aslında çok basittir. Güvenilir bildiğiniz kişilerin yorumları, bu noktada işe yarar.

Medyum Rahime Hoca, uzun zamandır sahip olduğu derin bilgi birikimi sayesinde insanlar için çok önemli oranda yol gösterici niteliğe sahiptir. Hocamız ile iletişime geçmeniz halinde onun hayat tecrübesinden yararlanabilirsiniz. Sadece büyü değil, dua, vefk, muska, rüya tabirleri gibi konularda da uzmanlığı vardır. Özellikle ücretsiz yıldız falı ile hayatınızda akışında olmayan olayların nedenini bulur ve müdahale tam da bu noktada ortaya çıkar.

Harut ve Marut aynı zamanda sürekli olarak sohbet eden iki melektir. İki melek aralarında sohbet ederken sürekli insanlar yerinde biz olsak ibadet ederdik ve başka bir şey yapmazdık derdi. Allah da onlara eğer size şehvet duygusunu verseydim insanlardan daha fazla günah işlersiniz derdi.

Allah iki meleğe şehvet duygusunu verir ve onları dünyaya indirir. Onlar da kadın görürler ve aşık olurlar. Kadın onlara birlikte olmak için şarap içmeleri gerektiğini söyler. Onlar da bunu kabul eder.

Harut ve Marut hikayesine göre kadın bir şartta daha bulunur. Harut ve Marut aşk duygusu ile kabul ederler. Bu şart ile iki melek kadına büyü yapmayı öğretir. Kadın da bu sayede gökyüzüne çıkar. Allah, Harut ve Marut’u cezalandırmış ve kıyamete kadar onları baş aşağı bekletmiş.

Harut ve Marut Neden Cezalandırıldı?

Harut ve Marut neden cezalandırıldı sorusu da eski zamanlardan bu yana merak edilen önemli bir konudur. Yukarıda yer alan hikâye, İslam inancına göre doğru değildir. Fakat bazı kaynaklarda bu bilginin doğru olduğu ifade edilir.

Büyü ve sihir konularında kişilerin dikkatli olması gerektiği yönünde önemli bir kıssadan hisse olarak aktarılmaktadır. Günümüzde de bu yetenekleri olan medyum hocaların bazı noktalarda dikkatli olması gerektiği biliniyor. Medyum hocalar, doğuştan sahip oldukları üstün yetenekleri doğru bir şekilde kullanmak zorundadır. Aksi halde sorunlar üst üste gelebilir.

Medyum hocalar kimdir ve kime denir sorusu da bu noktada ortaya çıkar. Medyum hocalar insandır. Ama bu kişilerin doğuştan yetenekleri vardır. 6. Hisleri çok güçlüdür. Doğuştan sahip oldukları yetenekler ailesel gelenekler üzerinden gelir. Fakat bazı kişiler doğuştan bu yeteneklere sahip olduğunu bilirken bazıları ise ancak daha sonraki süreçlerde bunu anlayabilir.

Medyum hocalar doğdukları andan itibaren normal insanlardan daha üstün olduklarını bilirler. Ama bunu asla kendi çıkarları için kullanmazlar. Bunun ana nedeni ise kişilerin doğuştan sahip oldukları yeteneklerdir. Bu yeteneklerin en doğru şekilde kullanılması için büyücü ve medyum hocalardan yardım alırlar. En güvenilir medyum hocayı bulmanız halinde siz de destek alabilirsiniz.

Harut ve Marut Büyüleri

Harut ve Marut büyüleri konusunda da Medyum Rahime, sizlere gerekli olan bilgileri verebilir. Aşk büyüsü, rızk büyüsü gibi ak büyüler haricinde insanların ölümüne varan sonuçlara neden olan kara büyüler de yapmaktadırlar. Fakat bunları sadece Allah’ın izni ile yaparlar. Kendi başlarına karar alma yetileri yoktur. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi onlar melektir. Melekler Allah’ın yeryüzündeki koludur.

Harut ve Marut gerek hikayeleri gerek gerçekleri ile günümüze kadar gelmeyi başaran önemli içerikleri ile insanlara ders verir. Siz de bu dersleri almak için sitemize erişim kurabilirsiniz. Aynı zamanda online ortamda yer alan pek çok bilgi vardır. Ama gerçek bilgileri ancak sitemizden takip edebilirsiniz. Bunun nedeni ise Rahime Hanım’ın olağan üstü bilgi kapasitesidir. Hocamız bu bilgileri tarihsel süreçte eskimeden gelen el kitaplarından alır. Bunlar özel bir dil ile yazılır.

Medyum hocalar ile iletişime geçmeniz halinde, aklınıza takılan her türlü soruyu sorabilir ve bu sayede yanıt alma şansına sahip olursunuz. Tarihin derinliklerinde büyü ve benzeri konular ile alakalı günümüze kadar gelen pek çok hikâye vardır. Ama bunların hepsi bilinmez. Eğer bu tarz konulara karşı merak ve ilginiz varsa, sitemize erişim kurarak buradan yenilikler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Harut ve Marut her zaman birlikte anılmaktadır. Birbirinden ayrı oldukları bir konu bulmak söz konusu değildir. Bu nedenle birinin yaptığından diğer de sorumludur. Aynı zamanda farklı hareket etmeleri zaten söz konusu olmaz. Genel bilgiler ve sahip olunan kaynaklar bu bilgiler üzerine kuruludur.

Yazı Sonu Banner

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir